Toerist info

Kerken in Genemuiden

Genemuiden heeft van oorsprong een Calvinistische inslag in werk en samenleving. De zondagsrust in Genemuiden is daarvan één van de karakteristieke kenmerken en maakt Genemuiden daardoor ook uniek. De meeste Genemuidenaren weten dan ook hun weg te vinden naar de Kerk. Hieronder een foto-overzicht van de gevestigde Kerken in Genemuiden.

Christelijk Gereformeerde Kerk

Zondagdiensten om 9.30 uur en 15.30 uur.
We baseren ons op de Bijbel als Gods Woord en op de gereformeerde belijdenisgeschriften. In onze erediensten staat de prediking centraal, waarin wordt verkondigd wie de Heere is en wie wij zijn. Meer info

Gereformeerde Kerk

Zondagdiensten om 9.30 uur en 19.00 uur.
Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar. Meer info

Gereformeerde Gemeente

Zondagdiensten om 9.30 uur en 15.30 uur.
De grondslag van ons kerkverband, is gebaseerd op het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.
Meer info

Hersteld Hervormde Kerk

Zondagdiensten om 9.30 uur en 15.30 uur.
Wij geloven dat de kerk in de eerste plaats herkenbaar is aan haar leer. Als hervormde gemeente weten wij ons gebonden aan de drie katholieke belijdenisgeschriften: De apostolische geloofsbelijdenis of 12-artikelen, De geloofsbelijdenis van Nicéa en De geloofsbelijdenis van Athanasius. Meer info

Hervormde Kerk PKN

Zondagdiensten om 9.30 uur en 19.00 uur.
De Hervormde gemeente Genemuiden is een gemeente die binnen het geheel van de Protestantse kerk van Nederland wil staan in de traditie van de Reformatie en weet zich van daaruit nauw verbonden met de Gereformeerde Bond. De kerkdiensten zijn gekenmerkt door een sobere liturgie, met gebruik van de psalmen. Meer info

iconOntdek Genemuiden

iconTapijtstad Genemuiden

Welkom in Genemuiden: dé Tapijtstad van Nederland! Want vloerbedekking uit Genemuiden gaat de hele wereld over. Die industrie, stadsbranden, overstromingen, de ligging en de karaktervolle inwoners, maken Genemuiden tot een bijzonder stadje. Ontdek de sfeer en de verhalen.

Wat wil jij doen?