Zondagsrust

Samen genieten in Genemuiden

Genemuiden kreeg in 1275 het stadsrecht én een nieuwe kerk: de St. Nicolaaskerk. Opgedragen aan de heilige Nicolaas, schutspatroon van kooplieden, vissers en zeevarenden.
Een grote brand in 1882 verwoestte de hele Kerkbuurt en ook het laat-gotische kerkgebouw met de toren aan de westkant. Ook het inventaris, waaronder het Van Gruisen-Lohmanorgel, ging verloren.
Architecten W. en F.C. Koch maakten het plan voor de huidige kerk, die op 23 december 1883 haar deuren opende. De huidige kerk is in neo-gotische stijl ontworpen.
Zwier van Dijk bouwde het monumentale orgel: het laatste handmatig gebouwde historische orgel met een hoofd- en rugwerk van de 19e eeuw. Het carillon is in 1975 door het bedrijfsleven van Genemuiden geschonken ter gelegenheid van 700 jaar stad. Iedere zondag klinkt tijdens de gemeentezang de beroemde Genemuider Bovenstem, die in 2013 op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed in Nederland is geplaatst.
Genemuiden heeft van oorsprong een Calvinistische inslag in werk en samenleving. De zondagsrust in Genemuiden is daarvan één van de karakteristieke kenmerken en maakt Genemuiden daardoor ook uniek. De meeste Genemuidenaren weten dan ook hun weg te vinden naar de Kerk. Hieronder een foto-overzicht van de gevestigde Kerken in Genemuiden, waarbij de foto's zijn gelinkt naar de betreffende website.

Christelijk Gereformeerde Kerk

Zondagdiensten om 9.30 uur en 15.30 uur.
We baseren ons op de Bijbel als Gods Woord en op de gereformeerde belijdenisgeschriften. In onze erediensten staat de prediking centraal, waarin wordt verkondigd wie de Heere is en wie wij zijn. Meer info

Gereformeerde Kerk

Zondagdiensten om 9.30 uur en 19.00 uur.
Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar. Meer info

Gereformeerde Gemeente

Zondagdiensten om 9.30 uur en 15.30 uur.
De grondslag van ons kerkverband, is gebaseerd op het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.
Meer info

Hersteld Hervormde Kerk

Zondagdiensten om 9.30 uur en 15.30 uur.
Wij geloven dat de kerk in de eerste plaats herkenbaar is aan haar leer. Als hervormde gemeente weten wij ons gebonden aan de drie katholieke belijdenisgeschriften: De apostolische geloofsbelijdenis of 12-artikelen, De geloofsbelijdenis van Nicéa en De geloofsbelijdenis van Athanasius. Meer info

Hervormde Kerk

Zondagdiensten om 9.30 uur en 19.00 uur.
De Hervormde gemeente Genemuiden is een gemeente die binnen het geheel van de Protestantse kerk van Nederland wil staan in de traditie van de Reformatie en weet zich van daaruit nauw verbonden met de Gereformeerde Bond.  De kerkdiensten zijn gekenmerkt door een sobere liturgie, met gebruik van de psalmen. Meer info